تابلو فرمان بالابر

تابلو فرمان بالابر هیدرولیک آسانسوری

* سه فاز و تک فاز

* دو توقف/سه توقف/چهار توقف/پنج توقف FLOOR 2 ..5

* دارایی سخنگو SPK FLOOR 

* سری ایمنی 24 ولت DC استاندارد آسانسوری

* شناسایی خود کار اولیه CA1 & CAN

* شمارش دوراندازی و میکروسوئیچی 1CF & CF3

* فرمان درب DM

* نمراتور و LED های جداگانه برای تمامی ورودی ها و خروجی هاتابلو فرمان

جهت دانلود نمونه کاتالوگ فنی چهار توقف 

Document working ALC-104K

آشنایی با طراحی و خدمات تابلو فرمان : 

تابلو فرمان دو توقف هیدرولیک تک بوبین 220 ولت با خروجی فرمان درب کابین: