درایو آسانسور

مهندسی معکوس درایو کنترل آسانسور همراه با  فناو...

درایو آسانسور

مهندسی معکوس درایو کنترل آسانسور همراه با 

فناوری درایو، فناوری کنترل، فناوری ارتباطات شبکه

سیستم کنترل هوشمند آسانسور است که فناوری درایو، فناوری کنترل، فناوری ارتباطات شبکه را به عنوان یک مفهوم طراحی کامل یکپارچه می کند.
از فناوری کنترل بردار تبدیل فرکانس پیشرفته، فناوری کنترل هوشمند آسانسور، فناوری ارتباطات شبکه، ادغام ارگانیک درایو آسانسور، کنترل، مدیریت در یک واحد استفاده می کند.


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...